Reglement

 

Deelname Voorwaarden

 

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. Gezien het parcours  is het gewenst ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. Deelnemers doen er verstandig aan om loopschoenen te gebruiken die geschikt zijn voor trailrunning. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

 

De organisatie is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

De deelnemer is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en deze stipt op te volgen. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

 

Het startnummer is éénmalig overdraagbaar. De deelnemer dient dit zelf te regelen via Inschrijven.nl. Voor het overschrijven van het startnummer wordt

€ 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Na bestelling van een T-shirt kan er niet meer geruild worden van maat.

 

Tevens is annuleren van een inschrijving niet mogelijk. Inschrijfgeld en bijdrage van het T-shirt worden niet gerestitueerd.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Gedragscode Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Klik op Sport for Nature voor meer info!