Tijdens de Ketelwaldtrail kom je langs een paar unieke bezienswaardigheden.
In Plasmolen staat de sprookjesachtige molen, genaamd De Bovenste Plasmolen. Deze stamt uit 1725 en werd ruim 100 jaar gebruikt voor het maken van papier en het pellen van graan.

Kort na het passeren van deze molen zie je na een korte pittige klim, aan je rechterzijde, een buizenframe en korfmuurtjes. Deze geven de contouren weer van één van de grootste Romeinse villa´s in Nederland. Het gebouw was 84m breed en werd bewoond van ca 100 tot 350 na Christus. Deze stond op de St. Jansberg in Plasmolen.

Schrijf je nu in voor deze prachtige trail!

Een groot gedeelte van de Ketelwaldtrail gaat door het gebied van Natuurmonumenten.
HIeronder een citaat van Boswachter Ellen Luijks:

Historie op de helling:
On-Nederlands: Het gaat hier omhoog en omlaag. Na een flinke wandeling op de St. Jansberg voel ik het in mijn kuiten. Onderweg loop je langs kraakheldere beekjes en de restanten van de grote villa. Op de berg geniet je van het uitzicht en met een beetje geluk spot je een ree of hoor je een specht roffelen.

De dierenwereld van het Ketelwald:

 

Het grootste in het wild levende zoogdier in het gebied, is het Edelhert. In het Reichswald leeft een populatie van ongeveer 80 edelherten binnen een wildraster. In het hele Ketelwaldgebied vinden we ook de Ree en het Wilde Zwijn, waarbij het Wilde Zwijn aan Nederlandse kant formeel illegaal is. Verder leven er in het Ketelwald de Vos, Das, Konijn, Eekhoorn, Muizen en (Boom)marters en ca. 50 paar Havikken, Sperwers en Buizerds. Naast de meest algemeen voorkomende vogelsoorten leven er ook zeldzame vogelsoorten als de Zwarte specht, Groene specht, Kleine bonte specht, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Appelvink, Boomvalk, Wespendief en heel soms de Taigaboomkruiper.

Hoe mooi zou het zijn als je op zondag 19 mei 2019 één of meerdere van deze dieren zou kunnen spotten. Www.ketelwaldtrail.nl