Beste loper,

Vorige week bereikte ons onverwacht het bericht dat Natuurmonumenten heeft besloten geen toestemming meer te verlenen voor wandel- en hardloop activiteiten op de Sint Jansberg De reden: Door grote aantallen bezoekers tijdens de corona periode staan veel kwetsbare natuurgebieden in Nederland -zoals de Jansberg- onder druk
Daarnaast heeft de storm Eunice  behoorlijk huisgehouden in het Reichswald met als gevolg dat een groot aantal paden nog onvoldoende veilig zijn voor de trail. Alleen enkele hoofdpaden mogen worden gebruikt.

Door deze beperkingen is het onmogelijk om nog een aantrekkelijk parcours voor de Ketelwald trail  te vinden. 
Gennep Atletiek heeft daarom het besluit moeten nemen om de Ketelwald trail te beëindigen. De loop op 1 mei 2022 gaat dan ook niet door. 
 
Wij zijn nog aan het onderzoeken of het mogelijk is om in 2023 een vervangende trail te organiseren in het Reichswald.
Heb je je al ingeschreven voor de editie van 2022? Dan ontvang je een persoonlijke mail.

 

Een groot gedeelte van de Ketelwaldtrail gaat door het gebied van Natuurmonumenten.
HIeronder een citaat van Boswachter Ellen Luijks:

Historie op de helling:
On-Nederlands: Het gaat hier omhoog en omlaag. Na een flinke wandeling op de St. Jansberg voel ik het in mijn kuiten. Onderweg loop je langs kraakheldere beekjes en de restanten van de grote villa. Op de berg geniet je van het uitzicht en met een beetje geluk spot je een ree of hoor je een specht roffelen.

De dierenwereld van het Ketelwald:

 

Het grootste in het wild levende zoogdier in het gebied, is het Edelhert. In het Reichswald leeft een populatie van ongeveer 80 edelherten binnen een wildraster. In het hele Ketelwaldgebied vinden we ook de Ree en het Wilde Zwijn, waarbij het Wilde Zwijn aan Nederlandse kant formeel illegaal is. Verder leven er in het Ketelwald de Vos, Das, Konijn, Eekhoorn, Muizen en (Boom)marters en ca. 50 paar Havikken, Sperwers en Buizerds. Naast de meest algemeen voorkomende vogelsoorten leven er ook zeldzame vogelsoorten als de Zwarte specht, Groene specht, Kleine bonte specht, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Appelvink, Boomvalk, Wespendief en heel soms de Taigaboomkruiper.

Www.ketelwaldtrail.nl