Vorig jaar hebben wij jullie geïnformeerd dat de Ketelwaldtrail (editie 2020) vanwege de Corona maatregelen helaas niet door kon gaan en we een jaar gingen doorschuiven naar 16 mei 2021.
Op het moment van het schrijven van dat bericht gingen wij als organisatie er van uit dat de editie 2021 'gewoon' doorgang kon vinden.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en Nederland zit nog steeds in een lockdown en het organiseren van een grootschalig evenement is op dit moment nog steeds 'ver van ons weg'.
Sterker nog, de vergunningverlenende instanties hebben ons nu al laten weten, dat zij geen vergunning verstrekken voor het organiseren van de Ketelwaldtrail op 16 mei a.s.

Echter in goed overleg met sponsoren én sportaccommodatie Milsbeek hebben wij besloten om de Ketelwaldtrail éénmalig in het najaar te gaan organiseren en wel op zondag 19 september.
Hier zijn we erg blij mee en kijken er naar uit om voor jou en de vele reeds ingeschreven deelnemers weer een prachtige trail te organiseren.

 

inschrijven kan via: www.inschrijven.nl

Uiteraard hopen we je te mogen verwelkomen in Milsbeek op zondag 19 september a.s.

We gaan er een fantastische trail van maken, mits Corona ons dan niet meer in de weg staat.

Met sportieve groet,

Organisatie Ketelwaldtrail