Ongetwijfeld is het je niet ontgaan dat, naar aanleiding van de aangescherpte regels rondom het Corona virus, het kabinet op 23 maart j.l heeft besloten dat alle evenementen worden afgelast tot 1 juni 2020.
Dit betekent dat wij de Ketelwaldtrail voor dit jaar dan ook niet door kunnen laten gaan. Hoe enorm jammer wij dit ook vinden. Maar de gezondheid en het gezond blijven van een ieder is nu het allergrootste belang.

 

1.    De Ketelwaldtrail 2020 gaat definitief niet door, ook niet op een andere datum dit jaar.

 

 

2.    De deelnemers welke ingeschreven hebben zullen wij kosteloos overschrijven naar de editie van 2021. Hierdoor is je inschrijving voor 2021 gegarandeerd.

 

 

3.    In het geval je een t-shirt hebt besteld, zullen wij deze tijdens de editie 2021 verstrekken.

 

 

4.    Voor de editie2021 zullen wij zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vaststellen. Hierover zijn wij in overleg met de diverse gemeenten, natuurmonumenten, sportpark etc. Ongetwijfeld zal deze, net als de voorgaande 6 edities, weer medio half mei 2021 liggen.

 

Namens de organisatie van de Ketelwaldtrail wensen wij jullie heel veel gezondheid toe in de hoop dat we weer snel onze prachtige sport kunnen hervatten.

 

 

Organisatie Ketelwaldtrail